Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zakończenie projektu "Pomysł na siebie"

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyły się ostatnie zajęcia przewidziane w ramach ścieżki wsparcia dla uczestników projektu Pomysł na siebie realizowanego w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie. Projekt zrealizowany został w ramach nowatorskiego programu Gwarancje dla młodzieży, który jest obecnie sztandarowym przedsięwzięciem Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju.

Gwarancje dla młodzieży to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Stanowią one skierowany do państw członkowskich postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Postulat Komisji Europejskiej w sprawie Gwarancji dla młodzieży wprowadził definicję młodzieży NEET (not in employment, education and training) - młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania.

Zjawisko NEET generuje również wysokie koszty społeczne oraz ekonomiczne i dlatego wymaga zdecydowanego przeciwdziałania ze strony państwa. Koszty gospodarcze braku integracji młodych ludzi na rynku pracy zostały oszacowane przez Eurofound na ponad 150 mld euro rocznie, tj. na 1,2% unijnego PKB

Wśród powodów, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, trudności z płynnym przejściem z edukacji na rynek pracy, czy niedostateczne kompetencje miękkie. Powyższe oznacza konieczność intensyfikacji działań, które wpływać będą na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych. Wsparcie tej grupy skoncentrowano zatem wokół staży zawodowych, szkoleń i kursów w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. ¦cieżki wsparcia zaplanowano w taki sposób, aby osiągnąć efekt w postaci podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej.

Wsparcie zostało skierowane do osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy, znajdujących się z powodu uwarunkowań środowiskowych, w trudnej sytuacji materialnej. W kręgu zainteresowania znalazły się także osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: Kategoria A) 15-16 lat (10 osób) - osoby uczące się w gimnazjum, zaniedbujące obowiązki szkolne, zagrożone wypadnięciem z systemu edukacji Kategoria B) 16-17 lat (10 osób) - osoby nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, nieposiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. Młodzież zakwalifikowana do kategorii A, skorzystała z następujących rodzajów kursów i szkoleń:

 1. wsparcie psychologiczne
 2. poradnictwo zawodowe
 3. Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień
 4. Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy
 5. kurs języka angielskiego
 6. kursy przedsiębiorczości
 7. warsztaty komputerowe
 8. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (matematyka i niemiecki).

Wparcie zrealizowane dla uczestników z kategorii B to:

 1. wsparcie psychologiczne
 2. poradnictwo zawodowe
 3. kursy przedsiębiorczości
 4. podstawowe kursy komputerowe
 5. kursy komputerowe o standardzie ECDL
 6. kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie mechanik samochodowy, fryzjer, kucharz.

W trakcie trwania całego projektu młodzież miała zapewnione wyżywienie w trakcie trwania zajęć grupowych, składającego się z dwóch dań obiadowych oraz otrzymywała zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Wszyscy uczestnicy byli także objęci ubezpieczeniem NNW.

Każda z grup projektowych objęta była także nadzorem opiekuna- pracownika Centrum, oddelegowanego specjalnie do tego zadania.

Pracownicy CKiW OHP w Dobieszkowie przez blisko rok trwania projektu, zorganizowali młodzieży setki godzin szkoleń, podpisali dziesiątki umów z wykwalifikowanymi firmami szkoleniowymi i specjalistami w poszczególnych dziedzinach, przejechali setki kilometrów, w trosce o przyszłość młodych ludzi, których dobry start w dorosłość jest szczególnie zagrożony.

Głęboko wierzymy, że godziny spędzone na nadrabianiu zaległości edukacyjnych, i nabywaniu kwalifikacji zawodowych pozwoli naszym podopiecznym skutecznie poruszać się po rynku pracy, znaleĽć satysfakcjonujące zatrudnienie i zbudować sobie godną przyszłość.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData