Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ochotnicze Hufce Pracy od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku realizowały w całej Polsce projekt pn. "Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego adresatem była grupa 750 pracowników OHP.

Głównym celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników. Kadra OHP uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach; kursach doskonalących znajomość języków obcych; wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją w państwach członkowskich UE - Francji, Belgii i Włoszech.

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu dostarczyły pracownikom OHP specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy oraz tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych ukierunkowanych na pracę z młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nauczyli się jak skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki unijne, w tym - w jaki sposób zarządzać i rozliczać projekty europejskie. Ważnym aspektem doskonalenia zawodowego umożliwiającym kadrze OHP poszerzenie kontaktów zawodowych była nauka języków obcych oraz udział w wizytach studyjnych.

Głównym celem wizyt studyjnych było zapoznanie uczestników wyjazdów z zasadami funkcjonowania instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży oraz integracji społecznej zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Dodatkowo, uczestnicy poznali system wdrażania projektów EFS z zakresu wykluczenia społecznego młodzieży i konkretne przykłady "dobrych praktyk" zrealizowanych przez stosowne instytucje w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Wizyty odbyły się w trzech państwach UE, w których wypracowano i rozwinięto szczególnie interesujące formy wsparcia w zakresie przedmiotowej problematyki (Francja, Belgia, Włochy). Uczestnicy wizyt poznali specyfikę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych właściwych dla funkcjonowania EFS i rynku pracy w tych krajach. Odwiedzili instytucje wdrażające programy resocjalizacyjne i edukacyjne dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.

CKiW OHP w Dobieszkowie było bezpośrednim realizatorem następujących modułów szkoleniowych:

  1. "Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w grupie w ramach programu resocjalizacji młodzieży OHP". Przeszkolonych 40 osób.
  2. "Jak zapobiegać agresji wśród dzieci i młodzieży". Przeszkolonych 56 osób.
  3. "Zarządzanie działalnością OHP z zakresu rynku pracy". Przeszkolone 34 osoby.
  4. "EFS na rzecz poprawy jakości usług rynku pracy". Przeszkolonych 56 osób.
  5. "Szkolenie w zakresie identyfikacji potencjału klienta". Przeszkolonych 20 osób.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData