Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Od maja do grudnia 2009 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały II edycję projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami przedsięwzięcia była młodzież z całej Polski w wieku 16-24 lat maj±ca problemy społeczno-zawodowe, typu: niskie kwalifikacje zawodowe, brak umiejętno¶ci obsługi komputera i znajomo¶ci języków obcych, niewykształcone postawy przedsiębiorcze, niedostosowanie społeczne i zagrożenie różnego rodzaju patologiami. W projekcie brały udział - całkowicie nieodpłatnie - osoby, które ze względu na sytuację materialn± i społeczn± szczególnie potrzebowały profesjonalnego, specjalistycznego wsparcia.

Uczestników projektu organizowanego w CKiW OHP w Dobieszkowie podzielono na dwie kategorie:

1. Młodzież zagrożon± wykluczeniem społecznym, w wieku 16-17 lat (10 osób), zagrożon± wypadnięciem z systemu o¶wiaty, b±dĽ nierealizuj±c± obowi±zku nauki, pochodz±c± z rodzin wielodzietnych, ubogich, patologicznych. Grupa ta składała się z uczestników OHP;

2. Młodzież zagrożon± wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucz±c± się i niepracuj±c±, wymagaj±c± wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Celem projektu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku, była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się. Beneficjenci (w zależno¶ci od grupy) brali udział w kursach zawodowych, komputerowych, języków obcych, na prawo jazdy, jak również w szkoleniach z przedsiębiorczo¶ci i zajęciach wyrównawczych z różnych przedmiotów szkolnych. Wszyscy zostali objęci doradztwem zawodowym oraz wsparciem opiekuńczo-wychowawczym i psychologicznym. Oprócz tego odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki zachowań patologicznych. Każdy z uczestników otrzymał bezpłatny posiłek podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia, a także został ubezpieczony od nieszczę¶liwych wypadków..

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData