Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Trzecią już edycję projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce od maja do grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych młodych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienia podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie kompleksowego wsparciawychowawczo-dydaktycznego.

Wsparciem w ramach projektu objęto nieaktywną zawodowo oraz bezrobotną młodzież, zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Młodzi ludzie, pozbawieni prawidłowych wzorców środowiskowych i rodzinnych, napotykając codziennie takie przeszkody, jak narastające bezrobocie, ubóstwo, a także różnego rodzaju patologie społeczne nie radzą sobie z nimi, co powoduje konieczność intensyfikacji w ich środowisku działań, które skutecznie będą przeciwdziałać skutkom tych zagrożeń.

W projekcie wzięła udział młodzież, która ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebowała specjalistycznegowsparcia. Podzielona została na dwie kategorie.

Kategoria A (10 osób) - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki.

Kategoria B (10 osób) - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucząca sie i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Łącznie w Dobieszkowie przeszkolono 20 osób, które poprawiły poziom samooceny, poczucie własnej wartości i zwiększyli motywację do nauki. Nabyli też podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, m.in. poruszania sie po rynku pracy, czy poszukiwania zatrudnienia. Rozwinęli zainteresowania i zdolności, a także uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe, bądź dostosowali je do potrzeb współczesnego rynku pracy, co w wielu przypadkach dało im szansę na znalezienie stałej pracy.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData