Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Od kwietnia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały czwartą edycję projektu.

Wsparciem objęto nieaktywną zawodowo młodzież oraz bezrobotnych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Wzorem poprzednich edycji beneficjentów podzielono na dwie kategorie: młodszą w wieku 15-17 oraz starszą w wieku 18-24 lat.

Grupa młodsza zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nieuczęszczająca do szkoły, natomiast starsza, to osoby nieuczące się i niepracujące, wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

W Dobieszkowie zorganizowano zajęcia dla uczestników z obu grup, liczących po 10 osób

Celem realizowanego przedsięwzięcia było ułatwienie startu zawodowego beneficjentom poprzez aktywizację społeczno-zawodową. W efekcie działań projektowych część ich uczestników podjęła zatrudnienie lub założyła własną działalność gospodarczą, wszyscy otrzymali promocje do następnej klasy, nabyli kwalifikacje i umiejętności umożliwiające skuteczne wejście na rynek pracy.

Przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że nad każdą dziesięcioosobową grupą uczestników czuwał wykwalifikowany wychowawca, który między innymi motywował ich do aktywnego udziału w projekcie, monitorował postępy w nauce, reagował na ich bieżące potrzeby i kontaktował się z opiekunami nieletnich uczestników.

Wszyscy beneficjenci korzystali z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Dla młodszych uczestników projektu przewidziano zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy oraz zajęcia z edukacji seksualnej. Dla starszych - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz prawnikiem. Młodzież korzystała także z atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego (m.in. wyjścia do teatrów, kin, muzeów, zajęcia sportowe).

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu brali udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach. Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i wyrównywania zaległości szkolnych; kursy komputerowe, prawa jazdy i pierwszej pomocy; szkolenia zawodowe i językowe, a także praktyki zawodowe przyczyniły się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości miały na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres kursu obejmował także podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy uczestnik uczył się jednego, wybranego języka obcego. Kursy językowe były dostosowane do poziomu zaawansowania beneficjentów ostatecznych.

Młodsza grupa uczyła się podstaw komputera, starsza uczestniczyła w kursie zaawansowany ECDL (European Computer Driving Licence), kończącym się certyfikatem uznawanym w 25 państwach Unii Europejskiej.

Zainteresowani zdobyciem prawa jazdy beneficjenci ze starszej kategorii wiekowej uczestniczyli w kursach prawa jazdy kategorii "B", co również podniosło ich atrakcyjność na rynku pracy.

Dobór kursów zawodowych uwzględniał - oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników - również ich predyspozycje zawodowe określone wcześniej przez doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Szkolenia były tak dobrane, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika na lokalnym rynku pracy po zakończeniu projektu, zwiększyć dostęp zarówno kobiet, jak i mężczyzn do zawodów zdominowanych przez przedstawicieli jednej płci oraz promować inicjatywy na rzecz godzenia życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi. Po zakończeniu kursów zawodowych dla 750 uczestników z grupy starszej zostały zorganizowane dwutygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców. Była to istotna wartość dodana projektu, umożliwiająca praktyczną weryfikację umiejętności uzyskanych w toku uczestnictwa w projekcie.

Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymywali bezpłatne posiłki podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData