Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie to państwowa jednostka o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
CKiW to placówka koedukacyjna, która kształci i wychowuje młodzież z terenu całego kraju. Jej siedziba mieści się 7 km od granic miasta Łodzi, na terenie powiatu zgierskiego, w gminie Stryków.

Młodzi ludzie w wieku 15 - 18 lat kierowani są do Centrum, ponieważ mają utrudniony start w dorosłość. Pochodzą ze środowisk niedostosowanych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Jest to młodzież poszukująca instytucjonalnego wsparcia i opieki. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają młodzi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Podstawowa forma pracy z uczestnikami Centrum opiera się na organizacji grup wychowawczych i grup zawodowych. Formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej są zróżnicowane w zależności od potrzeb uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu wychowania oraz kształcenia ogólnego i zawodowego.

Dobieszkowskie Centrum świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie działalności edukacyjnej. Kształcenie ogólne odbywa się na terenie Centrum, w szkole podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, w zasadniczych szkołach zawodowych w Łodzi oraz w ramach kształcenia kursowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych na terenie Centrum w zawodzie: fryzjer, szwacz, stolarz, ślusarz oraz kucharz.

CKiW w Dobieszkowie świadczy również usługi na rzecz młodzieży w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowe obszary oddziaływań wychowawczych to profilaktyka niedostosowania społecznego oraz socjalizacja młodzieży. Organizacja różnorodnych form pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, ale również działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna wspomagają kształtowanie wszechstronnego i kompleksowego rozwoju uczestników.

Z uwagi na trudną sytuację rodzinną i środowiskową młodzież mieszkająca w Centrum otrzymuje całodobową, bezpłatną opiekę socjalną, tj. zakwaterowanie i wyżywienie (trzy posiłki dziennie).W szczególnie trudnej sytuacji nasi podopieczni mogą liczyć też na dodatkową pomoc finansową.

Uczestnikami Centrum jest również młodzież mieszkająca blisko siedziby CKiW i posiadająca dogodne warunki bytowe oraz poprawną sytuację rodzinną, która nie jest zakwaterowana w internacie, lecz uczestniczy w procesie kształcenia i wychowania realizowanym przez ośrodek.

CKiW w Dobieszkowie jako placówka otwarta adresuje również swą ofertę programową do dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. 

W Centrum realizowane są również programy z UE w zakresie edukacji, kształcenia zawodowego, nauki języka obcego itp. dające możliwość uzupełnić i podwyższyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym młodzież zdobywając dodatkowe kwalifikacje zwiększa swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.

Prace z młodzieżą prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: pedagog, psycholog, doradca zawodowy, profesjonalnie przygotowani wychowawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie w pełni zabezpiecza potrzeby i oczekiwania młodego człowieka. Jest ponadregionalna jednostką, kompleksowo realizującą zadania OHP w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData