Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Pod takim tytułem od 1 maja do 31 sierpnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały na terenie całej Polski, w wybranych jednostkach OHP, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy, która m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W wyniku działań projektu młodzi ludzie nabyli wiedzę nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększyli motywację do nauki, bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabyli lub podnieśli umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznali umiejętność planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprawiła się ich indywidualna ocena, wzrosła umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

Wsparciem objęci zostali uczestnicy CKiW OHP OHP, realizujący przygotowanie zawodowe. Pomoc skierowana była przede wszystkim do młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, czy środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, której sytuacja ekonomiczno-społeczna uniemożliwia podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Poprawienie społecznego funkcjonowania młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi zostało osiągnięte poprzez szereg działań, jak: warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, warsztaty preorientacji oraz aktywizacji zawodowej; szkolenia zawodowe (np. kurs wizażu i stylizacji, kurs glazurnika, kurs barmański itp.); kursy językowe oraz dwutygodniowe staże zawodowe. Dodatkowo do projektu wprowadzono element współzawodnictwa, uczestnicy z poszczególnych jednostek rywalizowli miedzy sobą w sprawdzianach umiejętności zawodowych. Konkursy stworzyły uczestnikom szanse prezentacji swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z umiejętnościami rówieśników. Poprzez popularyzacje idei współzawodnictwa, nieobecnej dotąd w projektach realizowanych przez OHP, zwiększyła się motywacja młodych osób do ciągłego podnoszenia przygotowania zawodowego, kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia. W sprawdzianach wzięli udział wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, którego się uczą. Sprawdzian obejmował zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

15-osobową grupą beneficjentów opiekował się wychowawca-opiekun grupy. Jego obowiązkiem było motywowanie uczestników do aktywnego udziału w projekcie, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów uczestników, monitoring frekwencji na zajęciach oraz realizacji zajęć szkoleniowych.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData