Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Od września 2008 roku do końca lutego 2009 roku OHP realizowały w całej Polsce kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.

Główny cel projektu był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego; pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości; podwyższenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym lub ich nabycie; nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także - dla osób zainteresowanych - w zakresie ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych); wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.

CKiW OHP w Dobieszkowie zorganizowało ścieżkę wsparcia dla 30 osób w wieku od 16 do 25 lat, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Ponadto - nie mających kwalifikacji zawodowych lub je posiadających, ale pragnących zdobyć dodatkowe specjalizacje.

Na potrzeby realizacji celów projektu, beneficjentów podzielono na dwie główne kategorie projektowe.

Kategoria A (15 osób) - młodzież w wieku 16-17 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, niemająca kwalifikacji zawodowych, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nierealizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, spoza OHP.

Kategoria B (15 osób) - młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwią im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Program uczestnictwa w projekcie obejmował kilkaset godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych w małych grupach przez profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe.

Podczas zajęć uczestnicy korzystali - podobnie jak w przypadku poprzednich projektów - z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowano koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz ubezpieczenie.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData