Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Gwarancja dla młodzieży to inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że młodzi ludzie przed 25 rokiem życia uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

Propozycja ma dotyczyć przyuczenia do zawodu, stażu, dalszego kształcenia lub oferty zatrudnienia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Opracowanie i realizacja systemu gwarancji dla młodzieży będzie wymagała ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi poprawą sytuacji młodzieży na rynku pracy: władzami publicznymi, podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, służbami wsparcia dla młodzieży, służbami zatrudnienia, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, pracodawcami, przedsiębiorcami, związkami zawodowymi itp.

Obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej opracowują krajowe plany gwarancji dla młodzieży. Komisja Europejska pomaga wszystkim członkom w opracowaniu wsparcia i jak najszybszym wprowadzeniu go w życie.

Komisja ułatwia wymianę najlepszych praktyk między rządami poszczególnych krajów, zwłaszcza w ramach programu wzajemnego uczenia się będącego częścią europejskiej strategii zatrudnienia.

CKiW OHP w Dobieszkowie oczekuje na dalsze wytyczne i przygotowuje się do pracy w ramach Gwarancji stawiając sobie za cel poprawę jakości życia i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w nowych projektach zapraszamy do śledzenia naszych działań i kontaktu z koordynatorami.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData