Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ochotnicze Hufce Pracy od stycznia 2007 roku do kwietnia 2008 roku realizowały w całej Polsce projekt pn. "18-24 Czas na samodzielność" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Był to ostatni projekt OHP wdrażany w ramach SPO RZL. Jego adresatem była młodzież w wieku od 18 do 24 lat, pochodzących ze środowisk dotkniętych ubóstwem, mająca trudną sytuację rodzinną, niekontynuująca z przyczyn od siebie niezależnych nauki w szkołach średnich bądź wyższych, pozbawiona możliwości realnego zaplanowania własnej kariery zawodowej.

Celem projektu było ułatwienie startu życiowego i zawodowego poprzez umożliwienie im uczestnictwa zarówno w szkoleniach zawodowych, jak i w kursach języka angielskiego, profesjonalnych szkoleniach komputerowych (o standardzie European Computer Driving Licence), zajęciach z zakresu ABC przedsiębiorczości, wykładach z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a nawet kursach prawa jazdy. Beneficjenci zamierzający podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego mogli skorzystać z kursów przygotowawczych do matury, a jeżeli już posiadali wykształcenie średnie - z kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie. Wszyscy uczestnicy projektu brali także udział w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogły im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu. Ważnym elementem projektu były także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą.

CKiW OHP w Dobieszkowie zorganizowało ścieżkę wsparcia dla 20 beneficjentów, którzy uzyskali blisko 600 godzin zajęć dydaktycznych w przeliczeniu na jednego uczestnika, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w małych, dziesięcioosobowych grupach oraz profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy korzystali - podobnie jak w przypadku poprzednich projektów - z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowano koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej. Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwali opiekunowie grup z ramienia OHP.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData