FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj

Rekrutacja do projektu
"Akcja aktywizacja"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt adresowany jest do młodych osób w wieku 18-24 lata, które zakończyły naukę, pozostają bez zatrudnienia, nie posiadają, lub posiadają niskie i niewystarczające kwalifikacje zawodowe, aby skutecznie funkcjonować na rynku pracy.

W projekcie "Akcja aktywizacja - YEI" oferujemy uczestnikom ścieżkę szkoleniowo-doradczą, w ramach której mogą wziąć udział w następujących rodzajach wsparcia:

 1. indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne;
 2. zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży;
 3. grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym;
 4. pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży;
 5. kursy zawodowe;
 6. kursy językowe;
 7. kurs prawa jazdy kat "B" (ograniczona ilość miejsc);
 8. kurs przedsiębiorczości;
 9. kurs ECDL;
 10. warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty;
 11. staże zawodowe;

Ponadto uczestnikom przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu.

Koordynator projektu: Artur Orski
Biuro projektu: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
Adres: 95-010 Stryków, Dobieszków 68
Kontakt: 42 710 92 00 wew. 27, biuroeuropa@ohp.pl