OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie

Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie
Dobieszków 68, 95-010 Stryków
tel./fax (42) 710-92-00

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
w Dobieszkowie

Dobieszków 68
95-010 Stryków, woj. łódzkie
www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl

NIP: 7331272948
REGON: 472387714

Kontakt

tel. (42) 710-92-00
fax. (42) 710-92-00 wew. 24
e-mail - ckwdob@ohp.pl
[Czytaj więcej...]

INFORMACJE
O DOFINANSOWANIU
Z WFOŚiGW

[Czytaj więcej...]
Praktyki